Các CCN mới sẽ ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư sản xuất công nghiệp sạch
CCN Dương Liễu - Giai đoạn 2 được đặt tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, với quy mô khoảng 17ha, tổng mức đầu tư khoảng 386 tỷ đồng, do Công ty CP Tập đoàn Minh Dương làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; CCN Hồng Hà tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng được xây dựng trên diện tích khoảng 6ha do Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Tuấn Quỳnh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 159,8 tỷ đồng. Tại huyện Thường Tín có CCN Tiền Phong - Giai đoạn 2 (xã Tiên Phong), có diện tích khoảng 8,1ha, tổng mức đầu tư 198,668 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị Hoàng Tín làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và CCN Thắng Lợi (xã Thắng Lợi) có diện tích khoảng 8,887ha với tổng mức đầu tư khoảng 142,8 tỷ đồng, do Công ty CP Bất động sản công nghiệp V-Park Thủ đô làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Cả 4 CCN đều được triển khai từ quý II/2020, dự kiến hoàn thành vào quý II/2022.