Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm từ gỗ” hỗ trợ nguồn vốn khuyến công quốc gia tại tỉnh Quảng Trị
Đề án khuyến công quốc gia điểm tại quảng trị có 3 cơ sở được thụ hưởng gồm: Công ty TNHH Chế biến gỗ Quang Huy, Công ty TNHH MTV Tiền Phong Quảng Trị và Công ty TNHH TH Bảo An được hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn khuyến công quốc gia (mỗi công ty 300 triệu đồng) để thực hiện đầu tư máy móc tiên tiến, thiết bị mới 100%, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao.
 
Theo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác thống nhất nghiệm thu đề án tại Công ty TNHH Chế biến gỗ Quang Huy đã đầu tư 2 máy bóc gỗ, 2 máy tu gỗ thủy lực. Công ty TNHH MTV Tiền Phong Quảng Trị đầu tư 2 máy CNC chân không, 1 máy dán cạnh tự động, 1 máy khoan liên kết tự động và Công ty TNHH TH Bảo An đầu tư 6 máy móc, thiết bị, trong đó, có 2 máy bóc gỗ, 2 máy tu gỗ, 2 máy chặt gỗ.
 
Việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm từ gỗ đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí lao động, hạ giá thành sản phẩm và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Qua đó, thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp công nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp của tỉnh góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.
 
PV.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại