Ngày 4/9/2019, UBND TPHCM đã ban hành quyết định về việc thụ lý tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND quận 9.
 
Theo văn bản này, trên cở sở đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố, Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 3742/QĐ-UBND về việc thụ lý tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND quận 9.
 
Quyết định nói trên cho biết có 03 nội dung tố cáo được UBND TPHCM thụ lý. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Thành lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái pháp luật về quản lý đất đai, cho phép lập các thủ tục để bà Nguyễn Thị Phương Thảo đăng ký toàn bộ diện tích 644m2 còn lại của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R957225 ngày 20/6/2001, trong khi đất đang bị tranh chấp lấn ranh và chủ sử dụng đất chỉ chuyển nhượng một phần diện tích 301,8m2 cho bà Thảo;
 
Ông Nguyễn Văn Thành cũng ký văn bản số 3346/UBND ngày 24/11/2016 có nội dung: “Phần nhà đất ông Nguyễn Văn Thành (Út nhỏ), đề nghị cấp giấy chứng nhận hiện Thanh tra thành phố đang thụ lý đơn tố cáo khiếu nại của ông Nguyễn Anh Hoàng. Căn cứ Điều 19, Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp của ông Thành không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Nay, UBND quận 9 thông báo và hoàn trả hồ sơ cho ông Nguyễn Văn Hoàng”, là không đúng;
 
Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Thành không giải quyết cấp phép xây dựng nhà kiên cố (chỉ được xây dựng nhà cấp 4) cho ông Nguyễn Anh Hoàng - bà Phạm Thị Bạch Tuyết tại phần đất diện tích 200m2 thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R957225 ngày 20/06/2001 với lý do thuộc quy hoạch đất nông nghiệp sạch kết hợp kinh tế vườn.
 

Văn bản của UBND TPHCM giao Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND quận 9

 
Văn bản của UBND TPHCM thông báo đến ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND quận 9
 
Sau khi ban hành quyết định, UBND TPHCM đã có văn bản giao Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND quận 9.
 
UBND TPHCM cũng có văn bản thông báo đến ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND quận 9 để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo theo quy định của pháp luật.
 
Thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày và thời gian tiến hành xác minh là 25 ngày.
 
Nguồn: tphcm.chinhphu.vn