Ảnh minh họa
Về cán cân thương mại giữa hai nước, 5 tháng đầu năm 2020 Việt Nam xuất siêu sang Campuchia là 1.212 triệu USD.
 
Cơ cấu hàng hóa xuất – nhập khẩu như sau:
 
Về hàng Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia 5 tháng đầu năm 2020 có 16/29 nhóm mặt hàng có mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2019, như: Hàng rau củ quả tăng 312,1%; Hàng thủy sản tăng 146,9%; Gỗ và sản phẩm gỗ tăng 114,9%; Kim loại thường khác và sản phẩm tăng 24,4%; Phân bón các loại tăng 23,3%; Cà phê tăng 17,5%; Giấy và sản phẩm từ giấy tăng 16,9%; Thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 12,9%; Sản phẩm từ cao su tăng 12,9%; Sản phẩm từ sắt thép tăng 7,6%; Sản phẩm hóa chất tăng 4,1%; Dây điện và dây cáp điện tăng 3,9 %; Xơ sợi các loại tăng  2,1%; Hàng dệt may tăng 1,9%; Bánh kẹp và sản phẩm từ ngũ cốc tăng 1,6% và Nhóm sản phẩm khác tăng 20,0%.
 
Tuy nhiên, cũng có 13/29 mặt hàng có mức tăng trưởng âm so với 5 tháng đầu năm 2019, cụ thể: Thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh giảm 57,9%; Xăng dầu các loại giảm 45,9%; Sắt thép các loại giảm 28%; Clanhke và xi măng giảm 13,5%; Phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 10,9%; Nguyên phụ liệu dệt may da giày giảm 10,5%; Sản phẩm gốm, sứ giảm 5,7%; Máy móc, thiết bị phụ tùng giảm 3,2%; Hóa chất giảm 3,6%; Sản phẩm nội thất từ chất liệu gỗ khác giảm 3,1%; Sản phẩm từ chất dẻo giảm 2,9%; Chất dẻo nguyên liệu giảm 0,3% và đặc biệt là sản phẩm Điện thoại và linh kiện điện thoại 5 tháng 2020 không xuất được sản phẩm nào.
 
Về hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia trong 5 tháng đầu năm 2020 chỉ có 03/10 nhóm hàng có mức tăng trưởng dương so với 5 tháng đầu năm 2019, cụ thể là: Cao su tăng 65,9%; Nguyên phụ liệu thuốc lá tăng 58,2%; Máy móc, thiết bị phụ tùng khác tăng 21,2%. Còn lại 07/10 nhóm hàng đều có mức tăng trưởng âm so với 5 tháng đầu năm 2019, cụ thể: Gỗ và sản phẩm gỗ giảm 93,8%; Đậu tương giảm 83,5%; Phế liệu sắt thép giảm 44,3%; Hàng rau quả giảm 22,0%; Hạt điều giảm 13,7%; Vải các loại giảm 0,9% và Sản phẩm hàng hóa khác giảm 24,2%.
 
Năm 2019, hoạt động thương mại giữa Việt Nam – Campuchia diễn ra sôi động, kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa hai nước đạt 5,283 tỷ USD, tăng 11,0% so với năm 2018, cụ thể: Kim ngạch hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 4,382 tỷ USD, tăng 16,0% và kim ngạch hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia đạt 901 triệu USD, giảm 7,0% so năm 2018.
 
Xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây: