Ảnh minh họa
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Đài Loan chiếm 1,4% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đi các thị trường. Tám tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản sang thị trường này đạt 80,8 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
 
Nguồn: vasep.com.vn