Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 18
Hội đồng AECC là cơ quan chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đến năm 2025. AEC 2025 sẽ gồm 5 đặc trưng tác động qua lại lẫn nhau là: (i) một nền kinh tế hội nhập cao và gắn kết; (ii) một ASEAN cạnh tranh, đổi mới và năng động; (iii) nâng cao kết nối và hợp tác chuyên ngành; (iv) một ASEAN có sức bật, phát triển toàn diện, hướng tới con người và lấy con người làm trung tâm; (v) một ASEAN toàn cầu.
 
Tại Hội nghị, Hội đồng Bộ trưởng đã rà soát tổng thể tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng AEC 2025 cho đến nay, đồng thời đưa ra 10 khuyến nghị cụ thể để tiếp tục triển khai Kế hoạch này. Báo cáo Hội nhập ASEAN 2019 (AIR) sẽ được công bố vào ngày mai, 01 tháng 11 năm 2019.
 
Hội đồng cũng rà soát tình hình thực hiện các sáng kiến của nước Chủ tịch ASEAN trong năm 2019, theo đó 10 trong tổng số 13 ưu tiên của Thái Lan đã được hoàn thành, 3 ưu tiên còn lại dự kiến cũng sẽ được thực hiện trong cuối năm nay.
 
Nguồn: Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương)